Studio masażu - Regulamin

 1. Unity Point Kraków – Masaże Profesjonalne: Specjalizujemy się wyłącznie w profesjonalnych masażach. W naszym studio nie oferujemy innych usług.

 2. Wymagania Wiekowe: Każda osoba korzystająca z masaży w Unity Point musi mieć ukończone 18 lat.

 3. Rezerwacja i Punktualność: Aby umówić się na masaż, prosimy o kontakt telefoniczny. W przypadku opóźnień prosimy o powiadomienie naszego personelu. Maksymalne opóźnienie bez powiadomienia wynosi 15 minut, po którym klient może nie zostać przyjęty.

 4. Przeciwwskazania do Masażu: Masażysta może odmówić wykonania usługi, jeśli klient jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, ma choroby skórne lub zakaźne, bądź zachowuje się nieodpowiednio.

 5. Zasady Płatności: Pełna płatność za masaż jest wymagana. W przypadku nieadekwatnego zachowania sesja może zostać zakończona wcześniej.

 6. Polityka Prywatności: Prosimy osoby dzwoniące z numerów prywatnych o podanie numeru kontaktowego.

 7. Nieobecności i Czarna Lista: Klient, który dwukrotnie nie pojawi się na umówioną sesję bez powiadomienia, zostanie wpisany na czarną listę.

 8. Czas Trwania Sesji Masażu: Sesja trwa 50-60 minut, dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z prysznica.

 9. Odwoływanie i Rezygnacja z Wizyt: Klient może odwołać wizytę najpóźniej dzień przed planowaną sesją. Po dwóch rezygnacjach klient nie będzie mógł ponownie zarejestrować się na sesję.

 10. Kara za Nieodwołaną Wizytę: W przypadku nieodwołania wizyty i nieobecności, przy kolejnej rezerwacji klient będzie zobowiązany do uregulowania 80% wartości nieodwołanej sesji.

 11. Zakaz Nagrywania: Surowo zabrania się używania sprzętu do nagrywania podczas masażu.

 12. Masaże dla Kobiet: Kobiety w trakcie menstruacji nie będą mogły skorzystać z masażu – zapraszamy po okresie krwawienia.

 13. Prawo do Zmiany Regulaminu: Właściciel ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 14. Prawa Autorskie: Zabrania się kopiowania treści oraz zdjęć bez zgody właściciela.

 15. Konsekwencje Naruszenia Regulaminu: Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować konsekwencjami prawnymi.